Метою діяльності Львівської економічної фундації є розвиток економічної науки в Україні та сприяння науково-практичним дослідженням студентів-економістів та молодих фахівців. Для виконання згаданої мети організація проводить різного роду форуми для обговорення проблем, що на сьогодні стоять перед українською та світовою економікою: конференції, круглі столи, семінари, робочі зустрічі.


Львівська економічна фундація відкрита для пропозицій щодо організації різного роду проектів, мета яких співзвучна з метою діяльності фундації.
Основним видом організації спілкування активного економічного студентства та молодих економістів є проведення регулярних конференцій із загальних та галузевих проблем економіки. Такі конференції надають можливість обміну досвідом їх учасникам, а також допоможуть розвиватися учасникам у сфері власних наукових інтересів.